W dniu 18.07.2019 r. Pan Marek Pławiak - Dyrektor Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu oraz Artur Czernecki - Zastępca Dyrektora wzięli udział w uroczystościach związanych z obchodami 100 - lecia powołania Policji Państwowej oraz 20-lecia powstania Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu.

Małopolska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dzięki ogromnemu zaangażowaniu swoich członków, bardzo aktywnie pracuje nad poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego w Małopolsce. Regularnie odbywają się posiedzenia pod przewodnictwem Wicemarszałka Województwa Małopolskiego Łukasza Smółki i rozwiązywane są bieżące problemy zgodnie z Narodowym Programem Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Krajowa Rada BRD →Bezpieczny człowiek, →Bezpieczne drogi, →Bezpieczna prędkość, →Bezpieczny pojazd, →Ratownictwo i opieka powypadkowa pod kątem Małopolski.

Organizatorem konkursu są:

 • Urząd Miasta Nowego Sącza,
 • Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu,
 • Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu,
 • Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu,
 • Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu,
 • Krajowe Centrum BRD,
 • Salon rowerowy Bike Atelier Nowy Sącz.

Organizatorem konkursu są:

 • Urząd Miasta Nowego Sącza,
 • Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu,
 • Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu,
 • Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu,
 • Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu,
 • Krajowe Centrum BRD,
 • Salon rowerowy Bike Atelier Nowy Sącz.