zdjęcie organizatorów i laureatuów

W dniu 22 października w Komendzie Miejskiej Policji w Nowym Sączu podsumowano akcję profilaktyczną pn. „BIKE-OWE BEZPIECZEŃSTWO”. Podczas spotkania wręczone zostały nagrody dla zwycięzców i laureatów konkursów przeprowadzonych w ramach tego programu. Koordynatorem obu konkursów był Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu.

Zdjęcie niewłaściwie oznakowanej drogi
  1. Konkurs Fotograficzny - "Tu potrzebna szybka zmiana"
  2. Konkurs Filmowy - "Rowerem bezpiecznie"

Komisja konkursowa pracowała w składzie:

zdjęcie uczestników konfferencji

W dniu 15 października w Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Nowym Sączu zorganizowana została dla dyrektorów, wicedyrektorów przedszkoli, szkół ogólnodostępnych i placówek oświatowych, psychologów i pedagogów szkolnych  konferencja pt. „Problemy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych”.

Wręczenia podziekowania Panu Dyrektorowi

W dniu 8 października w Limanowej odbyło się uroczyste podsumowanie XI edycji samochodowego wyścigu górskiego „Limanowa – Przełęcz pod Ostrą”. Jak co roku Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu aktywnie włączył się w organizację wyścigu. Marek Pławiak – Dyrektor Ośrodka wraz z innymi specjalistami z dziedziny motoryzacji wszedł w skład Komitetu Honorowego organizacji wydarzenia.