Organizatorem konkursu są:

  • Urząd Miasta Nowego Sącza,
  • Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu,
  • Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu,
  • Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu,
  • Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu,
  • Krajowe Centrum BRD,
  • Salon rowerowy Bike Atelier Nowy Sącz.

Uprzejmie informujemy, iż Ministerstwo Infrastruktury, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom kierowców, opracowało nowe znaki informujące o odcinkowym pomiarze prędkości. Zmiana przepisów rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych oraz rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach ma na celu rozróżnienie oznakowania dla odcinkowego pomiaru prędkości od pomiaru punktowego.

Zdjęcie samochodu retro

Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu objął honorowym patronatem tegoroczny plebiscyt zorganizowany przez redakcje ,,Dziennika Polskiego, „Gazety Krakowskiej”. Czytelnicy oddawali głosy poparcia na Mechanika Roku, Warsztat Samochodowy Roku, Instruktora Nauki Jazdy i Szkołę Nauki Jazdy Roku - w województwach i powiatach Małopolski, a także na Korporację TAXI oraz Taksówkarza Roku - w Krakowie, Tarnowie, Nowym Sączu i Zakopanem. W plebiscycie tym wybrany został Samochód na Ślub, a także Bryka Roku i Motocykl Roku.

W dniach 3-4 sierpnia odbył się XI zlot pojazdów zabytkowych RETRO, który od kilku lat współorganizowany jest przez Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu. Impreza motoryzacyjna skupia miłośników starej motoryzacji.