Zdjęcie Z-cy Dyrektora z Ministrem

W dniu 26.08.2019 r. odbyła się konferencja prasowa z udziałem Pana Jerzego Kwiecińskiego – Ministra Rozwoju i Inwestycji, Pana Łukasza Smółki – Wicemarszałka Województwa Małopolskiego oraz Parlamentarzystów i radnych Województwa Małopolskiego. Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu reprezentowany był przez Artura Czerneckiego – Zastępcę Dyrektora Ośrodka.

Zdjęcie niewłaściwie oznakowanej drogi

Organizatorem konkursu są:

 • Urząd Miasta Nowego Sącza,
 • Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu,
 • Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu,
 • Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu,
 • Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu,
 • Krajowe Centrum BRD,
 • Salon rowerowy Bike Atelier Nowy Sącz.

Organizatorem konkursu są:

 • Urząd Miasta Nowego Sącza,
 • Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu,
 • Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu,
 • Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu,
 • Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu,
 • Krajowe Centrum BRD,
 • Salon rowerowy Bike Atelier Nowy Sącz.

Uprzejmie informujemy, iż Ministerstwo Infrastruktury, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom kierowców, opracowało nowe znaki informujące o odcinkowym pomiarze prędkości. Zmiana przepisów rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych oraz rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach ma na celu rozróżnienie oznakowania dla odcinkowego pomiaru prędkości od pomiaru punktowego.