Na zaproszenie Dyrekcji Zespołu Szkół nr 4 w Nowym Sączu, Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu przeprowadził zajęcia dla uczniów klas II.
Z uwagi na fakt, iż słuchaczami byli uczniowie w wieku 17 i 18 lat, którzy już za chwilę będą zdobywać uprawnienia do poruszania się pojazdami osobowymi, szczególny akcent położono na zagadnienia bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym młodych kierowców. Na zakończenie spotkania studenci Instytutu Zdrowia PWSZ wykonali pokaz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Dziękujemy za zaproszenie.

egzamin na sali

Zapraszamy dzieci i młodzież szkół podstawowych i ponadpodstawowych na „Bezpieczny Pierwszy Dzień Wiosny”, który odbędzie się – 20 marca 2020 r. na terenie Ośrodka w godzinach 9.00 – 15.00. W tym dniu przyszli kierowcy będą mogli bezpłatnie zapoznać się z zasadami egzaminu praktycznego, poznać tajniki Pracowni Psychologicznej, w której bada się kandydatów na kierowców. Dodatkową atrakcją będzie możliwość zaznajomienia się z działaniem alkogogli – urządzenia pokazującego jak wygląda rzeczywistość pod wpływem alkoholu.

W miniony piątek Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu odwiedził Pan Wojciech Piech – Sekretarz Województwa Małopolskiego. Wizyta poświęcona była bieżącym zadaniom realizowanym w Ośrodku i tematom, z jakimi codziennie musimy się mierzyć. Dziękujemy za zainteresowanie pracą naszego Ośrodka.