Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu włączył się w realizację rządowego planu „Nowa normalność: etapy znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19”. W związku z tym Artur Czernecki – Zastępca Dyrektora Ośrodka na ręce Pana Roberta Ślusarka - Dyrektora Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu oraz Pani Barbary Romańskiej – Kierownika Działu Etnografii Muzeum przekazał środki ochrony osobistej w postaci przyłbic i maseczek ochronnych.

 

Jako instytucja kultury Województwa Małopolskiego Muzeum wielokrotnie wspierało nasze działania, a teraz przygotowując się do otwarcia dla zwiedzających i turystów potrzebuje naszej pomocy. Wsparcie to ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa nam wszystkim – turystom, mieszkańcom i pracownikom. Mamy nadzieję, że nasze działania znajdą naśladowców.