Na zaproszenie Dyrekcji Zespołu Szkół nr 4 w Nowym Sączu, Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu przeprowadził zajęcia dla uczniów klas II.
Z uwagi na fakt, iż słuchaczami byli uczniowie w wieku 17 i 18 lat, którzy już za chwilę będą zdobywać uprawnienia do poruszania się pojazdami osobowymi, szczególny akcent położono na zagadnienia bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym młodych kierowców. Na zakończenie spotkania studenci Instytutu Zdrowia PWSZ wykonali pokaz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Dziękujemy za zaproszenie.