Pan Marek Pławiak – Dyrektor Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu w dniu dzisiejszym na ręce insp. Jarosława Tokarczyka - Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu przekazał dwa urządzenia Alcoblow oraz oprogramowanie komputerowe.

Nowe alkomaty będą służyły policjantom sądeckiej „drogówki” do szybkiego i precyzyjnego badania trzeźwości kierowców, a oprogramowanie ma za zadanie umożliwić dokładną dokumentację zdarzeń drogowych. Całość wyposażenia przekazanego Policji w wymierny sposób przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu na sądeckich drogach.