1. Konkurs Fotograficzny - "Tu potrzebna szybka zmiana"
  2. Konkurs Filmowy - "Rowerem bezpiecznie"

Komisja konkursowa pracowała w składzie:

 

  1. Dawid Janik - Przedstawiciel MZD w Nowym Sączu
  2. Ryszard Ogurek - Z-ca naczelnika WRD KM Policji w Nowym Sączu
  3. Artur Goliński - WRD KM Policji w Nowym Sączu
  4. Marcin Kmiecik - przedstawiciel Bike Atelier Nowy Sącz
  5. Wiesław Kądziołka - Pełnomocnik Dyrektora MORD w Nowym Sączu

Komisja Postanowiła nagrodzić następujące prace:

W konkursie fotograficznym -  "Tu potrzebna szybka zmiana"

Pierwsze miejsce - zdobyła praca nadesłana przez Panią Karolinę Borucką

Drugie miejsce - zdobyła praca nadesłana przez Pana Edwarda Zelka

Trzecie miejsce - zdobyła praca nadesłana przez Panią Kingę Solarską

W konkursie filmowym  "Rowerem bezpiecznie" – wyróżnione zostały dwie prace nadesłane przez:

Niepubliczne Przedszkole "Tęczowy Ogród"

Pana Kamila Trojana

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w terminie ustalonym przez Organizatorów, o czym zostaną poinformowani nagrodzeni uczestnicy.