W dniu 15 października w Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Nowym Sączu zorganizowana została dla dyrektorów, wicedyrektorów przedszkoli, szkół ogólnodostępnych i placówek oświatowych, psychologów i pedagogów szkolnych  konferencja pt. „Problemy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych”.

Na zaproszenie organizatorów w konferencji udział wziął Pan Marek Pławiak – Dyrektor Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu. W programie konferencji znalazły się tematy dotyczące szeroko rozumianego bezpieczeństwa dzieci i młodzieży i wynikające z tego obowiązki szkół i placówek oświatowych, a także kwestie odpowiedzialności prawnej dyrektora i nauczycieli w zakresie zapewniania bezpieczeństwa uczniom. Agnieszka Rossmanith jako przedstawiciel Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu szczegółowo omówiła projekty, jakie Ośrodek realizuje wspólnie z przedszkolami, szkołami podstawowymi i ponadpodstawowymi. Przedstawiona została oferta Ośrodka adresowana do poszczególnych typów szkół, a obecni na konferencji dyrektorzy zostali zaproszeni do współpracy w zakresie podnoszenia wśród uczniów świadomości zagrożeń z jakimi mogą się spotkać jako uczestnicy ruchu drogowego.