W dniu 4 października br. Mszą św., odprawioną przez ks. Leszka Leszkiewicza – biskupa pomocniczego Diecezji Tarnowskiej, zainaugurowano 22. rok akademicki w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu.

W oficjalnej uroczystości udział wzięli parlamentarzyści, samorządowcy na czele z Panem Łukaszem Smółką – Wicemarszałkiem Województwa Małopolskiego, przedstawiciele policji, straży granicznej, straży pożarnej, osoby zasłużone dla Uczelni, przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń regionalnych. Na zaproszenie rektora w uroczystości wziął udział Pan Marek Pławiak – Dyrektor Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu. Trwająca od wielu lat współpraca uczelni z Ośrodkiem odbywa się głównie na płaszczyznach związanych z poprawą bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Wzajemnie realizujemy projekty edukacyjne z zakresu bezpiecznego poruszania się po drogach, czy na temat zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Od dłuższego czasu aktywnie włączamy się w organizowaną na terenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej – Małopolską Noc Naukowców.