W dniu 4 października 2019 r. na zaproszenie Dyrekcji Szkoły Podstawowej Nr 11 w Nowym Sączu przedstawiciele Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu oraz Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu przeprowadzili warsztaty dla wszystkich uczniów szkoły. Zajęcia obejmowały część teoretyczną oraz praktyczną- realizowaną na przygotowanym w tym celu mobilnym miasteczku ruchu drogowego. Na zakończenie spotkania Artur Czernecki- Zastępca Dyrektora Ośrodka wręczył uczniom odblaskowe zawieszki.