W dniu 27 września br. na zaproszenie Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Biegonicach uczestniczyliśmy w prezentacji i poświęceniu nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu od lat wspierający działania OSP reprezentowany był przez Artura Czerneckiego – Zastępcę Dyrektora, który pogratulował Panu Komendantowi - Marianowi Wolakowi pozyskania nowego samochodu, dzięki któremu strażacy będą mogli szybko dotrzeć na miejsce zdarzenia i udzielić niezbędnej pomocy wszystkim, którzy znajdą się w potrzebie.