Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu objął honorowym patronatem tegoroczny plebiscyt zorganizowany przez redakcje ,,Dziennika Polskiego, „Gazety Krakowskiej”. Czytelnicy oddawali głosy poparcia na Mechanika Roku, Warsztat Samochodowy Roku, Instruktora Nauki Jazdy i Szkołę Nauki Jazdy Roku - w województwach i powiatach Małopolski, a także na Korporację TAXI oraz Taksówkarza Roku - w Krakowie, Tarnowie, Nowym Sączu i Zakopanem. W plebiscycie tym wybrany został Samochód na Ślub, a także Bryka Roku i Motocykl Roku.

   

 

- Włączyliśmy się w organizację tego przedsięwzięcia, gdyż cenna jest dla nas każda inicjatywa popularyzująca motoryzację i zagadnienia związane z eksploatacją pojazdów oraz bezpieczeństwem ruchu - podkreślił Marek Pławiak, Dyrektor Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu, który wręczał nagrody laureatom wraz z Małgorzatą Ceterą-Bulką, prezes krakowskiego oddziału Polskapress, wydawcy „Dziennika Polskiego” i „Gazety Krakowskiej”.

Sylwetki wszystkich laureatów zostaną zaprezentowane w specjalnym dodatku do Gazety Krakowskiej, który ukaże się 12 września.

fot. https://gazetakrakowska.pl