Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu zachęca uczniów wszystkich szkół podstawowych z terenu Miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego do udziału w egzaminach na kartę rowerową. Mając na uwadze bezpieczeństwo najmłodszych uczestników ruchu drogowego zachęcamy Państwa – jako Dyrektorów szkół do przeprowadzania egzaminów w tym zakresie. Zbliżające się wakacje będą doskonałą okazją, aby wolny czas spędzać na świeżym powietrzu, wspólnie zatem powinniśmy zadbać aby dzieci spędzały go nie tylko radośnie ale również bezpiecznie. Zachęcamy wszystkie szkoły do wzmożonej aktywności w tym zakresie i podjęcie odpowiednich działań.

 

Ogłaszamy konkurs na najaktywniejszą na Sądecczyźnie „Szkołę promującą bezpieczeństwo na rowerze”. Potwierdzeniem udziału przez Szkołę w konkursie będzie nadesłana i podpisana przez Dyrektora szkoły informacja o liczbie wszystkich uprawnionych na terenie szkoły uczniów i liczbie uczniów, którzy uzyskali uprawnienia na kartę rowerową w roku szkolnym 2018/2019, zgodnie z załączonym wzorem. Informacje powyższe prosimy przesyłać w terminie do 7 czerwca 2019 r. do godziny 14.00 do Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu. Dla najlepszych szkół przewidziane zostały certyfikaty szkoły promującej bezpieczeństwo na rowerze, które wręczone zostaną dnia otwartego organizowanego w dniu 13.06.2019r. w Małopolskim Ośrodku Ruchu Drogowego w Nowym Sączu.

Do pobrania karta zgłoszenia.