W dniu 11.04.2019 r. w Małopolskim Ośrodku Ruchu Drogowego w Nowym Sączu Pan Łukasz Smółka - Wicemarszałek Województwa Małopolskiego - bezpośrednio nadzorujący pracę ośrodków egzaminacyjnych w Małopolsce spotkał się z dyrekcją Ośrodka oraz pracownikami. Przedmiotem wizyty było omówienie bieżących spraw związanych z funkcjonowaniem jednostki.