KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu

 

Zasady ogólne 

§1

Kodeks Etyki pracowników Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogoweego w Nowym Sączu

Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu jest wojewódzką samorządową osobą prawną, powoływaną i nadzorowaną przez Zarząd Województwa Małopolskiego.
Do zadań MORD należy:

Organizowanie egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami.

Ulgi dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny

Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu informuje, iż jest Partnerem Programu „Karta Dużej Rodziny”

Zniżki oferowane po okazaniu Karty Dużej Rodziny:

 

STATUT
Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego
w Nowym Sączu

 

Rozdział I

POSTANOWIENIA  OGÓLNE

§1