STATUT
Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1


Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu zwany dalej „ MORD” jest samorządową wojewódzką osobą prawną działającą na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym ( t.j. Dz.U. z 2012 r. poz.1137, z późn. zm. ) oraz ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami ( t.j. Dz.U.
z 2014r. poz. 600 z późn. zm. ) oraz niniejszego Statutu.

Informujemy iż kadrą zarządzającą Małopolskim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Nowym Sączu są:

 

Dyrektor - mgr Marek Pławiak