Ulgi dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny

Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu informuje, iż jest Partnerem Programu „Karta Dużej Rodziny”

Zniżki oferowane po okazaniu Karty Dużej Rodziny:

 

STATUT
Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego
w Nowym Sączu

 

Rozdział I

POSTANOWIENIA  OGÓLNE

§1

Informujemy iż kadrą zarządzającą Małopolskim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Nowym Sączu są:

Dyrektor - mgr Waldemar Olszyński