STATUT
Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego
w Nowym Sączu

 

Rozdział I

POSTANOWIENIA  OGÓLNE

§1

Informujemy iż kadrą zarządzającą Małopolskim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Nowym Sączu są:

Dyrektor - mgr Waldemar Olszyński